Matuto. pag-ibig, Lahat. araw..

Maging Sua isa. Email. Balita. Sulat.. Mangailangan. Sua 3 minuto ng iyo oras.

Magsimula ngayon!

Diksyunaryo: Filipino -

  • Kuya
  • Ama
  • Salita Ngayon: Kasosyo