kasahorow Filipino: Bumili. isa. libro At. Tulungan. kasahorow.