Ama

magbasa

Ama

Filipino ama, nom /ama/ Filipino / Mangailangan. Ako sa akin ama /// Mangailangan. tayo ati

Salita Ngayon: Kasosyo

magbasa

Salita Ngayon: Kasosyo

Pagsasama Sa loob. Lahat. wika. Filipino Mayroon Ako isa. pagnanais. Gusto. Ako pamilya. Matugunan.